Micropigmentalia

Micropigmentació

Home Micropigmentació > Tecnologia

TECNOLOGIA I SEGURETAT

/ Higiene i seguretat

Estrictes controls de qualitat
Durant totes les fases del procés es prioritza la seguretat, qualitat i higiene de tots els elements intrínsecs i extrínsecs del procés, aïllar tant elements externs com els microorganismes mutàgens (bacteris, fongs, cèl·lules, etc.) i virus de tota l'àrea d'actuació.

Aquest exigent control al costat de la professionalitat i experiència del nostre equip garanteix la plena satisfacció en tots els àmbits d'actuació.

/ Instrumental

Cures específiques
L'ús d'equips o aparells de gran precisió disminueix la sensació de molèstia, garanteix un menor temps d'implantació i produeix una rapidíssima regeneració de la pell a la zona tractada.

Per evitar l'intercanvi de fluids entre clients, els dermógrafos i els cables estan protegits amb fundes d'un sol ús (R.D.414/96).

Fem servir aplicadors de pigments i agulles esterilitzades d'un sol ús envasats i segellats fins al seu ús, la normativa es regeix per les lleis sanitàries (1599/1997 disposició addicional 2 de el reial decret) així com una safata de tractament higiènica i també un sol ús d'un sol ús, que possibilita una àrea optimitzada per al nostre propòsit.

Per evitar contagis creuats es dissenya directament amb el pigment, usant un dissenyador estèril, un contenidor de pigment i pipetes d'un sol ús.

Aquests productes són monodosi amb registre d'autorització de sanitat (RD.1599/1997)

Els pigments han d'estar registrats a la direcció general de farmàcia i productes sanitaris i complir el que disposa el RD 414/1996 referent a productes sanitaris. Gorres, bates i peücs sanitaris són obligatoris per a la clienta; i el professional també ha d'anar equipat amb guants quirúrgics, mascareta i protector ocular.

Finalitzat el tractament s'ha de seguir el protocol de neteja, desinfecció i esterilització de l'instrumental i el mobiliari.